Välkommen till eTwinning-publikationen!

Anne Gilleran, pedagogisk ledare för eTwinning, introducerar den nya eTwinning
multimedia e-boken och förklarar tanken bakom övergången från en tryckt publikation.
Den viktigaste publiken är eTwinning-ambassadörerna, de anonyma hjältarna i eTwinning.
Den här virtuella publikationen är till för att ge dem en röst, synlighet och erkännande.
Nya eTwinnare får praktisk information om hur de ska börja med eTwinning,
erfarna och mer avancerade användare kan utveckla de kunskaper de redan har.


eTwinnare

En allmän överblick av det stöd du kan få från eTwinning – bl.a. intervjuer med National Support services (NSS) och Central Support service (CSS).
Porträtt av ambassadörer – intervjuer med eTwinning-ambassadörer om deras arbete. En förklaring av vad ambassadörer kan göra för dig. En interaktiv karta som gör att du alltid kan hitta en ambassadör nära dig

Läs mer

 

Ambassadörer

Intervjuer med NSS som förklarar organisationen för ambassadörer på nationell nivå. Ett verktygskit med resurser som ambassadörerna kan använda. Några fakta och siffror om ambassadörsnätverket. En frågesport där du kan utvärdera och ta reda på vilket slags ambassadör du är.

Läs mer

 

Allt om eTwinning-ambassadörerna

Santi Scimeca, eTwinning-projektledare, förklarar vad eTwinning är, hur det uppstod och vad det kan erbjuda sina medlemmar.

Han visar de olika roller som de 230 000 eTwinnarna har och hur de deltar i Europas mest framgångsrika och säkra nätverk för lärare. Lärarna kan utveckla gemensamma projekt och ta del av professionell utveckling. De kan även utbyta idéer och bästa praxis med sina kollegor i och utanför Europa.

Det finns 34 NSS (national support services) och över 1000 ambassadörer för att stödja nya och etablerade lärare. I den här e-boken får du veta allt om eTwinning-ambassadörer och hur du kan hitta en nära dig.

Om du är lärare i Europa och inte är medlem i eTwinning kan du registrera dig nu via www.etwinning.net.

Supportvägledning

 •  

  Här tittar vi på de olika hjälpalternativ som finns för medlemmar i eTwinning-nätverket.

  eTwinning Central Support Service (CSS) är ansvarig för att stödja din National Support Service (NSS). Vi hjälper dem att se till att de snabbt kan lösa alla problem som eTwinnare kan stöta på.

   

  eTwinnare har tre alternativ för att lösa problem som de stöter på.

  Det första alternativet är att hjälpa sig själv. På eTwinning-portalen finns alla våra verktyg och tjänster väl dokumenterade på 25 språk. Du hittar dem under fliken ”Hjälp”. Fördelen med att söka information själv är att du kan få de svar du behöver när du vill ha dem.

 •  

  Om du inte kan hitta det du söker är det troligt att en annan eTwinnare har ställt den frågan tidigare i vårt stödforum. Det finns på eTwinning-skrivbordet. Här kan du söka i tidigare frågor, ställa nya frågor och även hjälpa andra eTwinnare.

  Slutligen har du din National Support Service för hjälp på ditt språk. Du kan kontakta dem via telefon eller e-post. Om de inte kan hjälpa dig direkt skapar de ett ärende som vidarebefordras till relevant teknisk kontakt för hjälp. En lista med alla kontakter finna på kontaktsidan i sektionen hjälp på portalen.

  Vi hoppas att du får en fin och givande eTwinning-upplevelse. Kom ihåg att om du fastnar finns det alltid hjälp på etwinning.net/support.


Träffa ambassadörerna

 •  

  I den här sektionen berättar erfarna eTwinning-ambassadörer om sitt arbete som ambassadör och vad som motiverade dem att bli eTwinning-ambassadörer

  En bra ambassadör känner entusiasm för sitt arbete. Ambassadören har erfarenhet av att arbeta i ett eTwinning-projekt och vill dela med sig av sina erfarenheter till andra.

  En bra ambassadör vill hjälpa lärare – oavsett om det är att ge stöd via telefon eller e-post eller att erbjuda utbildning till lärare, särskilt de som är nya i eTwinning.

  En bra ambassadör är ett föredöme när det gäller att använda pedagogiska ”innovationer” i klassrummet

 •  

  De eTwinnare som du möter i intervjuerna blev intresserade av att bli ambassadörer på olika sätt: Genom att vara entusiastiska för eTwinning.

  Genom att delta i en eTwinning-workshop och sedan genomföra ett bra kvalitetsprojekt och få en Quality Label och/eller vinna ett pris.

  Genom att vara med i ett Comenius-partnerskap och presentera sitt projekt som en fallstudie och visa det för andra lärare.

  Ambassadörer kan identifieras på eTwinning-skrivbordet med ett märke som syns på deras profil.

  eTwinnare kan kontakta ambassadörer direkt via portalen och de svarar oftast väldigt snabbt.

Ambassadörer och du

 •  

  I den här sektionen berättar erfarna ambassadörer om hur de ger stöd till lärare som är intresserade av eTwinning och hur de motiverar lärare, kollegor och elever i deras eTwinning-arbete.

  Många ambassadörer erbjuder utbildningar om grunderna i eTwinning – hur man registrerar sig, hur man använder eTwinning-skrivbordet och hur man använder verktygen som behövs för projektarbeten, eTwinning-platsen. Den här utbildningen ges på plats och i många länder även via online e-lärande-kurser. En del ambassadörer arbetar med Central Support Service för eTwinning för att erbjuda ”Lärevent” i hela Europa som är öppna för alla lärare som är registrerade i eTwinning.

  Ambassadörerna har ett nära samarbete med sin National Support Service (NSS) och samarbetar även ofta med ambassadörerna i andra länder. Lärarna kontaktar ambassadörerna med hjälp av olika sociala medier (Twitter, bloggar, Facebook), men det effektivaste sättet är via eTwinning-skrivbordet, en mycket säker miljö för eTwinning-lärare.

 •  

  Ambassadörerna motiverar lärarna genom att visa dem exempel på god praxis och de framhåller att eTwinning inte bara handlar om projekt – lärare kan även kommunicera via grupper och lärarrum på eTwinning-skrivbordet.

  Ambassadörerna ger pedagogiskt stöd till lärare och förslag på hur de kan motivera sina kollegor och elever att delta i eTwinning. Ambassadörerna låter kollegor och lärare delta i sina projekt så att de kan få erfarenhet och självförtroende att göra egna projekt.

  I eTwinning-projektarbete ingår uppgifter från ”verkliga livet” och eleverna blir motiverade av den kompetens att ”lära för livet” som de får via eTwinning – Ambassadörerna framhåller den viktiga sociala kompetens och interkulturella förståelse som elever får genom att delta i ett eTwinning-projekt.

Hitta ambassadörer

Kanarieöarna

Välkommen till handboken för ambassadörer

I den här sektionen kan du hitta verktygskitet för ambassadörer med användbara resurser och material, t.ex. presentationer som du kan använda när du pratar med lärare om eTwinning.

Du kan hitta mer allmän information om ambassadörsnätverket och du kan lyssna på när National Support services (NSS) berättar om de olika ambassadörsnätverk som finns i Europa.

I den här sektionen finns också några roliga aktiviteter, t.ex. en ”Frågesport för självutvärdering” för att ta reda på vilket slags ambassadör du är.

Ambassadörsmodeller

Varje eTwinning National Support service (NSS) har ett nära samarbete med ambassadörerna i sitt land. NSS hjälper till att utbilda ambassadörer för att se till att de har de kunskaper som behövs och uppdaterad information så att de kan främja eTwinning och erbjuda utbildning för lärare.

Ambassadörerna är oftast verksamma lärare men inte alla. En del ambassadörer arbetar för lokala eller regionala utbildningsmyndigheter. Andra är pensionerade lärare eller före detta lärare som nu arbetar som experter och utbildare.

Många ambassadörer är handplockade eller rekryterade av NSS. Andra anmäler sig frivilligt till att bli ambassadörer. För NSS har ambassadörer en viktig roll i eTwinning eftersom de har kontakt med verkliga projekt.

Eftersom ambassadörerna är den första kontaktpunkten för många lärare som är nya i eTwinning är det viktigt att de har god kommunikativ kompetens och ingående kunskaper om hur eTwinning fungerar.

Verktygskit

Den här sektionen är en samling resurser som du kan använda i ditt arbete som ambassadör.

Dessa resurser är resultatet av ett samarbete mellan CSS, NSS och ambassadörerna. Syftet med dessa dokument är att ge dig verktyg så att du kan främja eTwinning i din skola, din stad och region.

Du kan använda dessa verktyg överallt och när du tycker att det passar dig och du kan även anpassa dem efter din publik.

Resurser

 

Handledningar

Frågesport

Totalt 20 frågor, 20 poäng, 1 poäng per fråga.

 1. eTwinning är ett nätverk för: 2. Vem godkänner eTwinning-projekt? 3. Vilket är det minsta antal skolor som kan starta ett eTwinning-projekt? 4. Vilka är minimikraven för att registrera ett eTwinning-projekt? 5. Hur många eTwinning-projekt kan en skola delta i? 6. Hur många eTwinning-projekt kan lärare delta i? 7. Hur många partner kan delta i ett eTwinning-projekt? 8. Vad är en National Quality Label (NQL)? 9. Hur kan ett projekt få en National Quality Label? 10. Vad är en European Quality Label och hur kan ett projekt få en? 1. Kan ett eTwinning-projekt ha partner från samma land? 2. Vilken eller vilka av följande funktioner hör inte hemma på eTwinning-skrivbordet?


 3. Vilka av aktiviteterna nedan kan inte utföras på eTwinning-platsen?


 4. Vilka länder är berättigade att delta fullt ut i eTwinning? Vet du vilken av följande kombinationer som är den rätta? 5. Hur kan lärare anmäla sig till eTwinning? 6. Vilka länder är med i eTwinning Plus? 7. Vad står CSS för och vilka är dess viktigaste ansvarsområden? 8. Vad står NSS för och vilka är dess viktigaste ansvarsområden? 9. Hur många steg krävs för att registrera sig i eTwinning? 10. Kan eTwinning ge erkännande och synlighet till eTwinning-projekt?SKICKA

UTVÄRDERING

0 – 7 POÄNG - DET FINNS FORTFARANDE VIKTIGA SAKER DU BORDE VETA OM ETWINNING. GE INTE UPP. DEN HÄR BOKEN KAN HJÄLPA DIG OCH DU KAN ÄVEN UTFORSKA DE RESURSER SOM FINNS PÅ PORTALEN OCH SKRIVBORDET. 8 – 14 POÄNG - DU HAR GENOMSNITTLIGA KUNSKAPER OM ETWINNING. MEN DET FINNS ALLTID NÅGOT NYTT ATT LÄRA. FORTSÄTT ATT UTFORSKA ETWINNING OCH DRA NYTTA AV ALLA MÖJLIGHETERNA. 15 – 20 POÄNG - GRATTIS! DU ÄR EXPERT PÅ ETWINNING!

BÖRJA OM