Vitajte v publikácii eTwinning

Anne Gilleran, pedagogická manažérka programu eTwinning vám predstaví novú multimediálnu
elektronickú knihu a vysvetlí koncepciu, ktorá stojí za prechodom od tlačenej publikácie.
Je určená najmä pre poradcov eTwinning, ktorí sú neospevovanými hrdinami eTwinning.
Cieľom tejto virtuálnej publikácie je dať im priestor vyjadriť sa, zviditeľniť ich a poskytnúť im uznanie.
Noví realizátori programu eTwinning získajú praktické informácie o tom, ako zahájiť svoju činnosť
v tomto programe a skúsenejší realizátori si budú môcť obohatiť svoje už existujúce vedomosti.


Realizátori programu eTwinning

Všeobecný prehľad o možnostiach podpory, ktorú môžete získať v programe eTwinning vrátane rozhovorov s národnými podpornými službami (NSS) a Centrálnou podpornou službou (CSS).
Tváre poradcov – rozhovory s poradcami eTwinning zamerané na prácu, ktorú vykonávajú. Vysvetlenie toho, čo pre vás môžu poradcovia urobiť. Interaktívna mapa, pomocou ktorej môžete nájsť poradcu vo vašej blízkosti

Prečítajte si viac

 

Poradcovia

Rozhovory s NSS objasňujúce riadenie činnosti poradcov na národnej úrovni. Sada nástrojov so zdrojmi, ktoré môžu poradcovia využívať. Niekoľko faktov a čísel o sieti poradcov. Kvíz, pomocou ktorého sa môžete sami ohodnotiť a zistiť, aký typ poradcu ste.

Prečítajte si viac

 

Všetko o poradcoch eTwinning

Santi Scimeca, projektový manažér eTwinning vám vysvetlí, čo je to eTwinning, kde táto myšlienka vznikla a čo ponúka svojim členom.

Predstaví vám rôzne úlohy, ktoré zastáva 230 000 realizátorov programu eTwinning a vysvetlí, ako sa zapájajú do najúspešnejšej a najbezpečnejšej siete učiteľov. Učitelia môžu budovať kolaboratívne projekty a rozvíjať sa vo svojej profesii. Môžu si tiež vymieňať nápady a osvedčené postupy so svojimi kolegami v rámci Európy i mimo nej.

34 NSS (národných podporných služieb) a viac ako 1000 poradcov je tu k dispozícii, aby poskytli podporu novým a etablovaným učiteľom. V tejto elektronickej knihe sa dozviete všetko o poradcoch eTwinning a ako nájsť takého, ktorý je k vám najbližšie.

Ak ste učiteľom pôsobiacim v Európe a nie ste členom programu eTwinning, môžete sa prihlásiť prostredníctvom www.etwinning.net.

Podpora

 •  

  V tejto časti sa pozrieme na rôzne možnosti podpory, ktoré sú k dispozícii pre členov siete eTwinning.

  Centrálna podporná služba eTwinning (CSS) má na starosti podporu vašich národných podporných služieb (NSS). Pomáhame im zabezpečiť rýchle riešenie akýchkoľvek problémov, s ktorými sa môžu realizátori programu stretnúť.

   

  Keď príde na riešenie potenciálnych problémov, realizátori programu eTwinning majú tri možnosti.

  Prvá možnosť je pomôcť si sám. Všetky naše nástroje a služby dostupné prostredníctvom portálu eTwinning sú dobre zdokumentované v 25 jazykoch. Môžete ich nájsť v záložke „Získajte pomoc“. Výhodou vlastného vyhľadávania informácií je to, že môžete získať odpovede vtedy, keď vám to vyhovuje.

 •  

  Ak sa vám nepodarí nájsť to, čo hľadáte, je možné, že iný realizátor programu eTwinning už predtým položil rovnakú otázku v rámci nášho fóra pre podporu. Tieto otázky sa dajú nájsť prostredníctvom pracovnej plochy. Tu môžete vyhľadávať v minulosti položené otázky, klásť nové otázky a taktiež pomôcť iným realizátorom, ktorí to potrebujú.

  A nakoniec je tu vaša národná podporná služba, ktorá vám poskytne pomoc vo vašom jazyku. Jej členov môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Ak nebudú schopní pomôcť priamo, vytvoria hlásenie, ktoré bude odoslané zodpovednému technickému personálu. Zoznam všetkých kontaktov môžete nájsť na stránke „kontakt“ v časti portálu venovanej podpore.

  Prajeme vám, aby vám vaša skúsenosť s programom eTwinning priniesla radosť a uspokojenie. Nezabudnite, že ak si neviete dať rady, pomoc je vždy k dispozícii na adrese etwinning.net/support.


Spoznajte poradcov

 •  

  V tejto časti vám skúsení poradcovia eTwinning porozprávajú o svojej práci a o tom, čo ich motivovalo k tomu, aby sa stali poradcami.

  Dobrý poradca vykonáva svoju prácu s nadšením a zápalom. Má nejaké skúsenosti s realizáciou projektov eTwinning a je ochotný sa o ne podeliť s ostatnými.

  Dobrý poradca je niekto, kto chce pomáhať iným učiteľom, či už formou e-mailovej alebo telefonickej podpory, alebo organizáciou školení pre iných učiteľov, no najmä tým, ktorí sú v programe eTwinning noví.

  Dobrý poradca ide príkladom vo využívaní pedagogických „inovácií“ v triede.

 •  

  Realizátorov programu eTwinning, ktorých spoznáte sledovaním rozhovorov, motivovali k tomu, aby sa stali poradcami rôzne okolnosti: - záľuba v eTwinning,

  - účasť na workshopoch eTwinning a následná realizácia dobrého a vysoko kvalitného projektu, ktorý získal certifikát kvality alebo cenu eTwinning,

  - prezentácia vlastného projektu formou prípadovej štúdie, ktorá slúži pre iných učiteľov ako príklad zlúčenia s partnerstvom v programe Comenius.

  Poradcov je možné na pracovnej ploche identifikovať pomocou symbolu, ktorý možno vidieť v ich profile.

  Realizátori programu eTwinning sa na poradcov môžu obrátiť priamo prostredníctvom portálu a poradcovia zvyčajne reagujú dosť rýchlo.

Poradcovia a vy

 •  

  V tejto časti vám skúsení poradcovia eTwinning porozprávajú o rôznych spôsoboch, akými poskytujú podporu iným učiteľom, ktorí sa zaujímajú o eTwinning a o tom, akým spôsobom motivujú iných učiteľov, kolegov a žiakov k práci v tomto programe.

  Mnohí poradcovia realizujú školenie o základoch programu eTwinning – ako sa zaregistrovať, ako používať pracovnú plochu eTwinning i ako používať priestor pre spoluprácu, čo je nástroj, ktorý sa využíva pri realizácii projektu. Toto školenie sa realizuje osobnou formou a v mnohých krajinách aj prostredníctvom on-line vzdelávacích kurzov. Niektorí poradcovia spolupracujú s Centrálnou podpornou službou programu eTwinning pri realizácii celoeurópskych „vzdelávacích aktivít“, ktorých sa môže zúčastniť ktorýkoľvek učiteľ zaregistrovaný do programu.

  Poradcovia udržujú veľmi blízky vzťah so svojimi národnými podpornými službami (NSS) a často spolupracujú s poradcami z iných krajín. Učitelia sa spájajú s poradcami prostredníctvom škály sociálnych médií (Twitter, blogy, Facebook), no najúčinnejším prostriedkom je pracovná plocha eTwinning, ktorá je pre učiteľov oveľa bezpečnejším prostredím.

 •  

  Poradcovia motivujú učiteľov ukážkami príkladov osvedčených postupov a poukazujú na to, že eTwinning sa netýka len projektov, ale že učitelia môžu v rámci neho komunikovať prostredníctvom skupín a zborovní dostupných na pracovnej ploche.

  Poradcovia poskytujú učiteľom pedagogickú podporu a navrhujú im spôsoby, akými môžu motivovať svojich kolegov alebo žiakov, aby sa zapojili do programu eTwinning. Poradcovia zapájajú do svojich vlastných projektov kolegov a iných učiteľov, aby mohli získať skúsenosti a sebadôveru a sami začať s realizáciou projektov.

  Realizácia projektov eTwinning v sebe zahŕňa riešenie úloh „zo skutočného života“ a žiakov motivuje vzdelávanie zamerané na „zručnosti potrebné pre život“, ktoré získavajú prostredníctvom eTwinning. Poradcovia zdôrazňujú dôležité sociálne kompetencie a interkultúrne porozumenie, ktoré žiaci získajú zapájaním sa do projektov eTwinning.

Vyhľadajte poradcov

Kanárske ostrovy

Vitajte v príručke pre poradcov

V tejto časti môžete nájsť sadu nástrojov pre poradcov, ktorá obsahuje užitočné zdroje a materiály, ako napríklad prezentácie, ktoré môžete využiť, keď hovoríte iným učiteľom o programe eTwinning.

Môžete tu nájsť aj niekoľko všeobecných informácií o sieti poradcov a vypočuť si predstaviteľov národných podporných služieb, ako hovoria o rôznych sieťach poradcov pôsobiacich v rámci Európy.

V tejto časti sa nachádza aj niekoľko zábavných činností vrátane „kvízu na sebahodnotenie“, pomocou ktorého zistíte, aký typ poradcu ste.

Modely siete poradcov

Každá národná podporná služba (NSS) úzko spolupracuje s poradcami vo svojej krajine. NSS pomáhajú poradcom v ich odbornej príprave, čím zabezpečujú, aby mali potrebné zručnosti a aktuálne informácie potrebné na propagáciu programu eTwinning a realizáciu školení pre učiteľov.

V radoch poradcov pôsobia prevažne učitelia vykonávajúci svoje povolanie, no nie je to pravidlom. Sú medzi nimi aj učitelia na dôchodku alebo bývalí učitelia, ktorí v súčasnosti pracujú ako odborníci v oblasti vzdelávania alebo školitelia.

Mnohých poradcov dôkladne vyberajú alebo najímajú NSS. Iní sa stávajú poradcami v rámci dobrovoľníckej činnosti. V programe eTwinning zohrávajú poradcovia kľúčovú úlohu pre NSS, pretože poskytujú kontakt so skutočnými projektmi.

Keďže pre mnohých učiteľov sú poradcovia to prvé, s čím sa v programe eTwinning stretnú, je dôležité, aby boli vybavení výbornými komunikačnými zručnosťami a dôkladnými vedomosťami o tom, ako program funguje.

Nástroje

Táto časť predstavuje zbierku zdrojov, ktoré môžete využiť pri práci poradcu.

Zdroje sú výsledkom spolupráce medzi CSS, NSS a poradcami. Delíme sa s vami o ne preto, aby ste mali k dispozícii nástroje, ktoré vám umožnia propagovať eTwinning vo vašej škole a vašom meste a regióne.

Tieto nástroje môžete používať kdekoľvek a kedykoľvek vám to čo najviac vyhovuje a môžete si ich prispôsobiť tak, aby vyhovovali potrebám cieľových skupín.

Zdroje

 

Návody

Kvíz

Spolu 20 otázok, 20 bodov, 1 bod za každú otázku.

 1. eTwinning je komunita: 2. Kto schvaľuje projekty eTwinning? 3. Aký je minimálny počet škôl potrebný na založenie projektu eTwinning? 4. Aké minimálne požiadavky musí projekt eTwinning splniť, aby mohol byť zaregistrovaný? 5. Do koľkých projektov eTwinning môže byť škola zapojená? 6. Do koľkých projektov eTwinning sa môže zapojiť jeden učiteľ? 7. Koľko partnerov môže realizovať jeden projekt eTwinning? 8. Čo je to národný certifikát kvality (NQL)? 9. Ako môže projekt získať národný certifikát kvality? 10. Čo je to Európsky certifikát kvality a ako ho môže projekt získať? 1. Môžu sa do projektu eTwinning zapojiť partneri z tej istej krajiny? 2. Ktorý z nasledujúcich prvkov nie je súčasťou pracovnej plochy eTwinning?


 3. Ktorú z nasledujúcich aktivít nie je možné realizovať v priestore pre spoluprácu eTwinning?


 4. Ktoré krajiny sú oprávnené plne sa zapojiť do eTwinning? Viete ktorá z nasledujúcich kombinácií je správna? 5. Ako sa môžu učitelia prihlásiť do eTwinning? 6. Ktoré krajiny patria do eTwinning Plus? 7. Čo predstavuje skratka CSS a aké sú hlavné povinnosti tejto inštitúcie? 8. Čo predstavuje skratka NSS a aké sú hlavné povinnosti tejto inštitúcie? 9. Z koľkých krokov pozostáva registrácia do eTwinning? 10. Môže eTwinning poskytnúť oficiálne uznanie a priestor na zviditeľnenie projektom eTwinning?ODOSLAŤ

VYHODNOTENIE

0 – 7 BODOV - EŠTE SÚ ĎALŠIE DÔLEŽITÉ VECI, KTORÉ BY STE O ETWINNING MALI VEDIEŤ. NEVZDÁVAJTE SA. TÁTO KNIHA VÁM MÔŽE POMÔCŤ A ZÁROVEŇ MÔŽETE SPOZNÁVAŤ ZDROJE DOSTUPNÉ NA PORTÁLI A PRACOVNEJ PLOCHE. 8 – 14 BODOV - MÁTE PRIEMERNÉ VEDOMOSTI O ETWINNING. ALE VŽDY JE EŠTE NIEČO, ČO SA MÔŽETE NAUČIŤ. POKRAČUJTE V SPOZNÁVANÍ ETWINNING A VYUŽITE VŠETKY VÝHODY, KTORÉ PONÚKA. 15 – 20 BODOV - BLAHOŽELÁME! STE ODBORNÍK NA ETWINNING!

ZAČAŤ ZNOVA