Velkommen til eTwinning-publikasjonen

Anne Gilleran, pedagogisk leder for eTwinning, presenterer eTwinnings nye
multimedie-eBok og forklarer konseptet bak overgangen fra en trykt publikasjon.
Hovedtemaet er eTwinning-ambassadørene, som er de ukjente heltene i eTwinning.
Denne virtuelle publikasjonen er ment å gi dem en stemme, synlighet og anerkjennelse.
Nye eTwinnere vil få praktisk informasjon om hvordan de skal komme i gang med eTwinning,
og viderekomne brukere vil få muligheten til å utdype den kunnskapen de allerede har.


eTwinnere

En generell oversikt over hvilken type støtte du kan få gjennom eTwinning – med intervjuer med De nasjonale støttetjenestene (NSS) og Den sentrale støttetjenesten (CSS).
Ambassadørenes ansikter – intervjuer med eTwinning-ambassadører om arbeidet de gjør. En forklaring på hva ambassadørene kan gjøre for deg. Et interaktivt kart der du kan finne din nærmeste ambassadør

Les mer

 

Ambassadørene

Intervjuer med NSS som forklarer hvordan ambassadørordningen administreres på nasjonalt nivå. Et verktøyssett med ressurser som ambassadørene kan bruke. Noen tall og fakta om ambassadørnettverket. En spørrekonkurranse, der du kan få en egenvurdering og finne ut hva slags ambassadør du er.

Les mer

 

Alt om eTwinning-ambassadørene

Santi Scimeca, som er prosjektleder i eTwinning , forklarer hva eTwinning er, hvordan det oppstod og hva det kan tilby sine medlemmer.

Han forteller deg om de ulike rollene til de 230 000 eTwinnerne og hvordan de deltar i Europas mest vellykkede og trygge nettverk for lærere. Lærerne kan starte samarbeidsprosjekter og utvikle seg faglig. De kan også utveksle ideer og beste praksis med kolleger både i og utenfor Europa.

34 NSS-er (nasjonale støttetjenester) og over 1000 ambassadører står klare til å støtte nye og etablerte lærere. Denne eBoken forteller alt om eTwinning-ambassadørene og hvordan du finner en i nærheten av deg.

Hvis du er en europeisk lærer og ikke er medlem av eTwinning, kan du melde deg inn nå via www.etwinning.net.

Veiledning

 •  

  Her ser vi på de ulike formene for støtte som finnes for medlemmer av eTwinning-nettverket.

  eTwinnings Sentrale støttetjeneste (CSS) har ansvaret for å støtte den Nasjonale støttetjenesten (NSS). Vi bistår slik at de raskt kan løse eventuelle problemer som eTwinnerne kan støte på.

   

  eTwinnerne har tre muligheter når det gjelder å løse eventuelle problemer.

  Den første muligheten er å hjelpe seg selv. På eTwinning-portalen ligger alle verktøy og tjenester tilgjengelig på 25 språk. Du finner dem under fanen "Få støtte". Fordelen med å slå opp denne informasjonen selv, er at du kan få de svarene du trenger akkurat når du trenger dem.

 •  

  Hvis du ikke finner det du ser etter her, er det store sjanser for at en annen eTwinner har stilt det samme spørsmålet tidligere i støtteforumet. Dette finner du via eTwinning-skrivebordet. Her kan du søke gjennom tidligere spørsmål, stille nye spørsmål og hjelpe andre eTwinnere som trenger det.

  Til slutt er den Nasjonale støttetjenesten på plass for å bistå på ditt eget språk. Du kan kontakte dem på telefon eller e-post. Hvis ikke de kan hjelpe deg direkte, vil de opprette en sak som så vil bli videresendt til en teknisk kontaktperson som kan hjelpe. En liste over alle kontaktpersonene finnes på kontaktsiden i delen støtte på portalen.

  Vi ønsker dere en hyggelig og givende opplevelse med eTwinning! Husk at det alltid er hjelp å få på etwinning.net/support hvis du blir stående fast.


Møt ambassadørene

 •  

  I denne delen forteller erfarne eTwinning-ambassadører om sitt arbeid som ambassadør og hva som motiverte dem til å bli eTwinning-ambassadør.

  En god ambassadør er entusiastisk og engasjert i arbeidet de gjør. De har erfaring med å jobbe i et eTwinning-prosjekt, og de er villige til å dele denne erfaringen med andre.

  En god ambassadør er en som ønsker å hjelpe andre lærere – enten det er ved å gi støtte per e-post eller telefon, eller ved å lære opp andre lærere, særlig dem som er nye i eTwinning.

  En god ambassadør er et eksempel når det gjelder å bruke pedagogisk ‘innovasjon’ i klasserommet.

 •  

  eTwinnerne dere møter i intervjuene ble motivert til å bli ambassadører på flere måter: Ved å være virkelig engasjert i eTwinning.

  Ved å delta på et eTwinning-arbeidsseminar og deretter kjøre et kvalitetsprosjekt og motta et kvalitetsmerke og/eller en pris.

  Ved å presentere prosjektet sitt som en case-studie og vise et eksempel til andre lærere gjennom å engasjere seg i et Comenius-partnerskap.

  Ambassadørene kan finnes på eTwinning-skrivebordet ved å se etter et merke som de har på profilen.

  eTwinnere kan kontakte ambassadørene direkte gjennom portalen, og de svarer vanligvis ganske raskt.

Ambassadørene og deg

 •  

  I denne delen forteller erfarne ambassadører om hvorden de støtter andre lærere som er interessert i eTwinning, og hvordan de motiverer andre lærere, kolleger og elever i deres eTwinning-arbeid.

  Det er mange ambassadører som gir opplæring i det som er grunnleggende i eTwinning – hvordan man registrerer seg, hvordan man bruker eTwinning-skrivebordet og hvordan man bruker verktøyet som er beregnet for prosjektarbeidet, "TwinSpace". Denne opplæringen gis ansikt til ansikt, og i mange land også gjennom nettbaserte eLæringskurs. Noen ambassadører samarbeider med eTwinnings Sentrale støttetjeneste om å levere "Læringsbegivenheter" for hele Europa, og disse er åpne for alle lærere som har registrert seg på eTwinning.

  Ambassadørene har et svært tett samarbeid med den Nasjonale støttetjenesten (NSS) og samarbeider ofte med ambassadører i andre land. Lærerne kan komme i kontakt med ambassadørene via en rekke forskjellige sosiale medier (Twitter, blogger, Facebook), men den mest effektive måten er via eTwinning-skrivebordet, som er et langt sikrere miljø for eTwinning-lærere.

 •  

  Ambassadørene motiverer lærerne ved å vise dem eksempler på god praksis, og de understreker at eTwinning ikke bare handler om prosjekter – lærerne kan også kommunisere via grupper og lærerværelser på eTwinning-skrivebordet.

  Ambassadørene gir pedagogisk støtte til lærerne og kommer med forslag til hvordan de kan motivere kolleger eller elever til å delta i eTwinning. Ambassadørene involverer kolleger og andre lærere i sine egne prosjekter, slik at disse dermed kan få erfaring og selvtillit nok til å kjøre egne prosjekter.

  Prosjektarbeid i eTwinning omfatter oppgaver fra "virkeligheten" og elevene motiveres av "livskunnskapen" som de lærer gjennom eTwinning – ambassadørene understreker den viktige sosiale kompetansen og tverrkulturelle forståelsen som elevene tilegner seg ved å delta i et eTwinning-prosjekt.

Finn ambassadører

Kanariøyene

Velkommen til Ambassadørhåndboken

I denne delen finner du ambassadørenes verktøykasse, som inneholder nyttige ressurser og materiell, f.eks. presentasjoner som du kan bruke når du snakker med andre lærere om eTwinning.

Du finner mer generell informasjon om ambassadørnettverket, og du kan høre Nasjonale støttetjenester (NSS) som forteller om de ulike ambassadørnettverkene som finnes i Europa.

Denne delen inneholder også noen morsomme aktiviteter, blant annet en "spørrekonkurranse for egenvurdering", slik at du kan finne ut hva slags ambassadør du er.

Ambassadørmodeller

Hver av de Nasjonale støttetjenestene i eTwinning (NSS) samarbeider tett med ambassadørene i hjemlandet. NSS tilrettelegger opplæringen for ambassadørene for å sikre at de har de nødvendige ferdighetene og oppdatert informasjon slik at de kan fremme eTwinning og gi opplæring til lærerne.

Ambassadørene er for det meste praktiserende lærere, men ikke bare det. Noen ambassadører arbeider for lokale eller regionale utdanningsmyndigheter. Andre er pensjonerte lærere eller tidligere lærere som nå arbeider som opplæringseksperter og kursholdere.

Mange ambassadører er håndplukket eller rekruttert av NSS. Andre melder seg frivillig til å bli ambassadør. For NSS har ambassadørene en nøkkelrolle i eTwinning i form av at de gir kontakt med virkelige prosjekter.

Som første kontaktpunkt for mange lærere som er nye i eTwinning, er det helt avgjørende at ambassadørene har gode kommunikasjonsferdigheter og inngående kunnskap om hvordan eTwinning fungerer.

Verktøysett

Denne delen er en samling av ressurser som du kan bruke i arbeidet som ambassadør.

Disse ressursene er et resultat av samarbeidet mellom CSS, NSS og ambassadørene. Hensikten med å dele disse dokumentene med deg er å gi deg noen verktøy slik at du kan fremme eTwinning på skolen, og i ditt eget hjemsted og distrikt.

Du kan bruke disse verktøyene når du måtte synes det er best for deg, og du kan også tilpasse dem i tråd med tilhørernes behov.

Ressurser

 

Kurs

Quiz

Til sammen 20 spørsmål, 20 poeng, 1 poeng per spørsmål.

 1. eTwinning er et nettverk for: 2. Hvem godkjenner eTwinning-prosjektene? 3. Hva er det minste antallet av skoler som kan starte et eTwinning-prosjekt? 4. Hva er minstekravene for å registrere et eTwinning-prosjekt? 5. Hvor mange eTwinning-prosjekter kan en skole delta i? 6. Hvor mange eTwinning-prosjekter kan lærere delta i? 7. Hvor mange partnere kan det være i et eTwinning-prosjekt? 8. Hva er et nasjonalt kvalitetssmerke (NKM)? 9. Hvordan kan et prosjekt få et nasjonalt kvalitetsmerke? 10. Hva er et europeisk kvalitetsmerke og hvordan kan et projekt få et slikt merke? 1. Kan et eTwinning prosjekt ha partnere fra samme land? 2. Hvilke av følgende elementer hører ikke hjemme på eTwinning-skrivebordet?


 3. Hvilke av aktivitetene nedenfor kan ikke utføres i eTwinning TwinSpace?


 4. Hvilke land har rett til full deltakelse i eTwinning? Vet du hvilken av disse kombinasjonene som er riktig? 5. Hvordan kan lærere melde seg inn i eTwinning? 6. Hvilke land er med i eTwinning Plus? 7. Hva står CSS for og hva er dens viktigste ansvarsområder? 8. Hva står NSS for og hva er dens viktigste ansvarsområder? 9. Hvor mange trinn må man gjennom for å registrere seg hos eTwinning? 10. Kan eTwinning gi anerkjennelse og synlighet til eTwinning-prosjekter?SEND INN

EVALUERING

0 – 7 POENG - DET ER FREMDELES VIKTIGE TING DU BØR VITE OM ETWINNING. GI IKKE OPP. DENNE BOKA KAN HJELPE DEG OG DU KAN OGSÅ UTFORSKE RESSURSENE SOM ER TILGJENGELIGE PÅ PORTALEN OG SKRIVEBORDET. 8 – 14 POENG - DU HAR EN GJENNOMSNITTLIG KUNNSKAP OM ETWINNING. MEN DET ER ALLTID MER Å LÆRE. FORTSETT Å UTFORSKE ETWINNING OG GJØRE BRUK AV ALLE MULIGHETENE. 15 – 20 POENG - GRATULERER! DU ER EKSPERT PÅ ETWINNING!

START PÅ NYTT