Welkom bij onze nieuwe eTwinning-publicatie

Anne Gilleran, Pedagogisch manager voor eTwinning stelt het nieuwe multimedia-eBoek
van eTwinning voor en legt uit waarom werd afgestapt van een gedrukte publicatie.
Dit werk richt zich in de eerste plaats op de eTwinning-ambassadeurs, de miskende helden van eTwinning.
Met deze virtuele publicatie krijgen zij een stem, een gezicht en de erkenning die ze verdienen.
Nieuwe eTwinners krijgen praktisch tips over hoe ze aan de slag kunnen met eTwinning
en meer ervaren gebruikers zullen de kennis die ze al hebben, kunnen uitbreiden.


eTwinners

Een algemeen overzicht van de verschillende vormen van ondersteuning die eTwinning biedt – inclusief interviews met de National Support services (NSS) en de Central Support service (CSS).
Ambassadeurs in de kijker – interviews met eTwinning-ambassadeurs over het werk dat zij doen. Een woordje uitleg bij wat Ambassadeurs voor u kunnen doen. Een interactieve map om snel een Ambassadeur in uw buurt te vinden

Lees meer

 

Ambassadeurs

Interviews met NSS die uitleggen hoe het systeem van Ambassadeurs op nationaal niveau werkt. Een toolkit met materialen die Ambassadeurs kunnen gebruiken. Enkele feiten en cijfers over het netwerk van Ambassadeurs. Een quiz, waarmee u zichzelf kunt evalueren en kunt nagaan welke soort Ambassadeur u bent.

Lees meer

 

Alles over eTwinning-ambassadeurs

eTwinning project manager Santi Scimeca legt uit wat eTwinning is, hoe het is ontstaan en wat het zijn leden te bieden heeft.

Hij stelt de verschillende rollen voor die de 230.000 eTwinners hebben en legt uit hoe ze deelnemen aan het meest succesvolle en veiligste netwerk voor leerkrachten in Europa. Leerkrachten kunnen samenwerkingsprojecten opzetten en zich professioneel verder ontwikkelen. Verder kunnen ze ideeën en goede praktijken uitwisselen met hun collega’s in heel Europa en daarbuiten.

Zowel de nieuwe als de meer ervaren leerkrachten kunnen rekenen op de ondersteuning van 34 NSS (National Support Services) en meer dan 1000 ambassadeurs. Dit eBoek vertelt u alles over eTwinning-ambassadeurs en legt uit hoe u een ambassadeur in uw buurt kunt vinden.

Bent u een Europese leerkracht en nog geen lid van eTwinning? Registreer u dan nu via www.etwinning.net.

Ondersteuning

 •  

  Hier bekijken we de diverse supportopties waartoe leden van het eTwinning-netwerk toegang hebben.

  De Central Support Service (CSS) van eTwinning biedt ondersteuning aan uw National Support Service (NSS). Wij zorgen ervoor dat de NSS mogelijke problemen van eTwinners snel kan oplossen.

   

  eTwinners hebben drie opties om mogelijke problemen die ze hebben, op te lossen.

  De eerste optie is wat we de ‘zelfhulp’ zouden kunnen noemen. Alle tools en services op de eTwinning-portal zijn duidelijk beschreven in 25 talen. U kunt ze vinden onder de tab "Hulp nodig?". Het voordeel van zelf op zoek gaan naar informatie, is dat u antwoord krijgt wanneer u dat wil.

 •  

  Als u niet vindt wat u zoekt, heeft een andere eTwinner dezelfde vraag misschien eerder al gesteld op ons supportforum. Dit vindt u op de eTwinning Desktop. Hier kunt u in eerdere vragen zoeken, zelf een nieuwe vraag stellen en andere eTwinners helpen wanneer die een vraag of probleem hebben.

  Tot slot kunt u via uw National Support Service hulp krijgen in uw eigen taal. U kunt hen telefonisch of per e-mail contacteren. Als ze zelf niet rechtstreeks kunnen helpen, zullen ze een ticket aanmaken dat ze doorsturen naar de juiste technische contactpersoon die dan zal bijspringen. Een lijst van alle contacten is terug te vinden op de contactpagina onder de tab ‘Hulp nodig?’ op de portal.

  We wensen u een aangename en boeiende eTwinning-ervaring. En onthoud als u een probleem heeft, is er altijd hulp beschikbaar op etwinning.net/support

 


Ontmoet de ambassadeurs

 •  

  In dit stukje praten ervaren eTwinning-ambassadeurs over hun werk als Ambassadeur en over wat hen ertoe heeft aangezet om een eTwinning-ambassadeur te worden.

  Een goede Ambassadeur is enthousiast over wat hij doet. Hij heeft ervaring met eTwinning-projecten en wil die graag met anderen delen.

  Een goede Ambassadeur is iemand die andere leerkrachten wil helpen – door ondersteuning te bieden via e-mail of via de telefoon, of door trainingen te organiseren voor andere leerkrachten, in het bijzonder leerkrachten voor wie eTwinning nieuw is.

  Een goede Ambassadeur toont hoe je pedagogische ‘innovatie’ in de klas kunt implementeren

 •  

  De eTwinners die u zal ontmoeten, hadden uiteenlopende drijfveren om Ambassadeurs te worden: omdat ze gepassioneerd waren door eTwinning.

  Omdat ze aan een eTwinning-workshop hadden deelgenomen en een goed project hadden gecreëerd waarvoor ze een Kwaliteitslabel ontvingen en/of een prijs wonnen.

  Door hun project als een casestudy voor te stellen aan andere leerkrachten via hun deelname aan een Comenius-partnerschap.

  U kunt Ambassadeurs op de eTwinning Desktop herkennen aan de badge op hun profiel.

  eTwinners kunnen Ambassadeurs rechtstreeks via de portal contacteren, en zullen gewoonlijk vrij snel een antwoord krijgen.

Ambassadeurs en u

 •  

  In dit stukje praten ervaren Ambassadeurs over de manieren waarop ze leerkrachten die geïnteresseerd zijn in eTwinning ondersteunen en hoe ze andere leerkrachten, collega’s en leerlingen motiveren in hun eTwinning-werk.

  Heel wat Ambassadeurs geven inleidende trainingen over eTwinning – hoe verloopt de registratie, hoe wordt de eTwinning Desktop gebruikt en hoe werkt de tool die wordt gebruikt voor projectwerk, de 'TwinSpace'. Deze trainingen gebeuren face-to-face en, in vele landen, ook via online eLearning-trainingen. Sommige Ambassadeurs werken samen met de Central Support Service van eTwinning, om pan-Europese ‘Educatieve Evenementen’ te organiseren waaraan iedereen die in eTwinning geregistreerd is, kan deelnemen.

  Ambassadeurs hebben zeer nauwe banden met hun National Support Service (NSS) en werken vaak samen met Ambassadeurs in andere landen. Leerkrachten kunnen Ambassadeurs via diverse sociale media (Twitter, blogs, Facebook) contacteren, maar de meest efficiënte manier is via de eTwinning Desktop, veruit de veiligste omgeving voor eTwinning-leerkrachten.

 •  

  Ambassadeurs motiveren leerkrachten door hen voorbeelden van goede praktijken te tonen en uit te leggen dat eTwinning niet enkel draait om projecten – leerkrachten kunnen ook communiceren via Groepen en Lerarenkamers op de eTwinning Desktop.

  Ambassadeurs bieden pedagogische ondersteuning aan leerkrachten en leggen uit hoe ze hun collega’s en leerlingen kunnen motiveren om ook eTwinners te worden. Ambassadeurs betrekken hun collega’s en andere leerkrachten bij hun eigen projecten zodat ze op hun beurt ervaring en vertrouwen kunnen opdoen, en zo zelf projecten kunnen gaan creëren.

  eTwinning-projecten gaan over ‘het echte leven’ en leerlingen worden gemotiveerd omdat ze via eTwinning ‘vaardigheden voor het leven’ verwerven – Ambassadeurs wijzen op de belangrijke sociale vaardigheden en het culturele inzicht dat leerlingen verwerven door aan eTwinning-project deel te nemen.

Vind een ambassadeur

Canarische Eilanden

Welkom bij het Handboek voor Ambassadeurs

In dit stukje vindt u de Toolkit voor Ambassadeurs, die nuttige materialen bevat, zoals presentaties die u kunt gebruiken wanneer u andere leerkrachten wegwijs maakt in eTwinning.

U vindt ook meer algemene informatie over het netwerk van Ambassadeurs, en de National Support Services (NSS) vertellen over de verschillende netwerken die er in Europa bestaan.

Dit stukje bevat ook enkele ludieke activiteiten, zoals een ‘Quiz voor zelfevaluatie’, waarmee u ontdekt welk type Ambassadeur u bent.

Ambassadeurmodellen

Alle National Support Services (NSS) werken nauw samen met de Ambassadeurs in hun eigen land. De NSS bieden opleidingen voor Ambassadeurs, zodat ze over de nodige vaardigheden en de meest recente informatie beschikken om eTwinning te promoten en trainingen te organiseren voor leerkrachten.

De meeste Ambassadeurs zijn leerkrachten die effectief lesgeven, maar niet allemaal. Sommige Ambassadeurs werken voor een lokale of regionale onderwijsdienst. Andere zijn gepensioneerde leerkrachten of gewezen leerkrachten die als educatief expert en trainer werkzaam zijn.

Heel wat Ambassadeurs worden persoonlijk door de NSS geselecteerd of gerekruteerd. Anderen bieden zelf aan om Ambassadeur te worden. Voor de NSS spelen Ambassadeurs een essentiële rol: zij vormen het contact met reële projecten.

Voor heel wat leerkrachten die nieuw zijn in eTwinning, zijn de Ambassadeurs het eerste aanspreekpunt. Het is dus belangrijk dat zij over goede communicatievaardigheden beschikken en als geen ander weten hoe eTwinning werkt.

Toolkit

Op deze pagina vindt u verschillende materialen die u als Ambassadeur kunt gebruiken.

Deze materialen zijn het resultaat van een samenwerking tussen de CSS, NSS en Ambassadeurs. Door deze documenten met u te delen, willen we u de tools aanreiken waarmee u eTwinning in uw school, stad en regio kunt promoten.

U kunt ze gebruiken waar en wanneer u wilt, en u kunt ze bovendien aanpassen aan de behoeften van uw publiek.

Materialen

 

Tutorials

Quiz

Een totaal van 20 vragen, 20 punten, 1 punt per vraag.

 1. eTwinning is een gemeenschap voor: 2. Wie keurt eTwinning-projecten goed? 3. Wat is het minimumaantal scholen dat een eTwinning-project kan opstarten? 4. Wat zijn de minimumvereisten om een eTwinning-project te registreren? 5. Van hoeveel eTwinning-projecten kan een school deel uitmaken? 6. Van hoeveel eTwinning-projecten kunnen leerkrachten deel uitmaken? 7. Uit hoeveel partners kan een eTwinning-project bestaan? 8. Wat is een Nationaal Kwaliteitslabel (NKL)? 9. Hoe kan een project een Nationaal Kwaliteitslabel krijgen? 10. Wat is een Europees Kwaliteitslabel en hoe kan een project een dergelijk label krijgen? 1. Kan een eTwinning-project partners uit hetzelfde land hebben? 2. Welke van de volgende functies is niet op de eTwinning Desktop te vinden?


 3. Welke van de onderstaande activiteiten kan niet worden uitgevoerd in de eTwinning TwinSpace?


 4. Welke landen kunnen volledig deelnemen aan eTwinning? Weet u welke van de onderstaande combinaties de correcte is? 5. Hoe kunnen leerkrachten zich registreren voor eTwinning? 6. Welke landen maken deel uit van eTwinning Plus? 7. Waarvoor staat CSS en wat zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden ervan? 8. Waarvoor staat NSS en wat zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden ervan? 9. Hoeveel stappen telt de registratie in eTwinning? 10. Kan eTwinning eTwinning-projecten erkenning en zichtbaarheid geven?VERSTUREN

EVALUATIE

0 – 7 PUNTEN - ER ZIJN NOG BELANGRIJKE ZAKEN DIE U OVER ETWINNING ZOU MOETEN WETEN. LAAT DE MOED NIET ZAKKEN. DIT BOEK KAN U OP WEG HELPEN EN OOK OP DE PORTAL EN DE DESKTOP ZIJN ER HEEL WAT MATERIALEN DIE U KUNT DOORNEMEN. 8 – 14 PUNTEN - U HEBT EEN GEMIDDELDE KENNIS OVER ETWINNING. MAAR U KUNT ALTIJD NOG WEL IETS BIJLEREN. ZET UW ONTDEKKINGSTOCHT VOORT EN BENUT ALLE MOGELIJKHEDEN DIE ETWINNING BIEDT! 15 – 20 PUNTEN - GEFELICITEERD! U BENT EEN EXPERT IN ETWINNING!

OPNIEUW BEGINNEN