Üdvözöljük! Ez az eTwinning multimédiás kiadványa.

Anne Gilleran, az eTwinning program pedagógiai vezetője bemutatja az új
multimédiás eTwinning e-könyvet, és elmagyarázza, ezúttal miért választotta
ezt az új formátumot az eTwinning csapata a hagyományos, nyomtatott kiadvány helyett.
A kiadvány által megszólított kiemelt célközönség az eTwinning nagykövetek köre,
akik az eTwinning program szürke eminenciásai.
A kiadvány egyik célja lehetőséget nyújtani nekik a bemutatkozásra
és a megnyilvánulásra, továbbá elismerést nyújtani nekik munkájukért.
Az e-könyvben emellett az eTwinning program kezdő résztvevői gyakorlati
tanácsokat találhatnak eTwinning tevékenységeik megkezdéséhez, a tapasztaltabb
résztvevők pedig tovább gazdagíthatják a korábbiakban felhalmozott tudásukat.


Az eTwinning program résztvevői

Egy általános áttekintés az eTwinning programban elérhető támogatás különböző formáiról, melyek egy részét a Központi Szolgáltatópont, illetve a Nemzeti Szolgáltatópontok munkatársai ismertetik a velük készített interjúkban.
Bemutatkoznak a nagykövetek – interjúk az eTwinning nagykövetekkel. Az interjúkban a nagykövetek az általuk végzett munkáról beszélnek, és elmondják, milyen formákban tudnak segítséget nyújtani Önnek. Egy interaktív térkép, melynek segítségével megkeresheti az Önhöz legközelebb található nagyköveteket.

Bővebben

 

Nagykövetek

Interjúk a Nemzeti Szolgáltatópontok munkatársaival, amelyekből kiderül, hogyan működtetik a nagyköveti hálózatokat az egyes országokban. Egy eszköztár, mely a nagykövetek által felhasználható segédanyagokat tartalmaz. Információk és adatok a nagyköveti hálózatokról. Egy kvíz, melynek segítségével felmérheti saját magát, és azt, hogy Ön milyen nagykövet.

Bővebben

 

Minden, amit az eTwinning nagykövetekről tudni kell

Santi Scimeca, az eTwinning program projektmenedzsere elmagyarázza, mi is az eTwinning, hogyan alakult ki, és mi mindent nyújt a program résztvevőinek.

Ismerteti a különböző munka- és szerepköröket, amelyeket az eTwinning program 230 000 résztvevője betölthet, illetve azt, hogy milyen különböző módokon vehetnek részt Európa legsikeresebb és legbiztonságosabb tanári hálózatának az életében. A pedagógusok indíthatnak együttműködési projekteket, előmozdíthatják szakmai fejlődésüket, továbbá megoszthatják európai (és Európán kívüli) kollégáikkal gondolataikat, ötleteiket és az általuk megismert követendő példákat.

A program kezdő és tapasztaltabb résztvevőinek 34 Nemzeti Szolgáltatópont (National Support Service – NSS) és több mint 1 000 eTwinning nagykövet nyújt támogatást szükség esetén. Ebből az e-könyvből mindent megtudhat az eTwinning nagykövetekről, és arról, hogy hogyan tudja megtalálni az Ön közelében dolgozó nagyköveteket.

Amennyiben Ön egy európai pedagógus, de még nem tagja az eTwinning közösségnek, a www.etwinning.net címen elérhető portálon akár most is regisztrálhat a programban való részvételre.

Támogatás

 •  

  Ebben a részben áttekintjük, hogy milyen különböző módokon juthatnak támogatáshoz az eTwinning hálózat tagjai.

  Az eTwinning program Központi Szolgáltatópontja (Central Support Service – CSS) feladata az egyes országokban működő Nemzeti Szolgáltatópontok (National Support Service – NSS) támogatása. A Központi Szolgáltatópont munkatársai segítenek a Nemzeti Szolgáltatópontoknak a lehető leghamarabb megoldani az eTwinning program résztvevőinek az esetleges problémáit.

   

  Az eTwinning program résztvevői három különböző módon találhatnak megoldásokat esetleges problémáikra.

  Az első lehetőségük az, hogy saját maguk keresnek válaszokat kérdéseikre. Az eTwinning portál valamennyi eszközről és szolgáltatásról részletes tájékoztatást nyújt 25 nyelven. E tájékoztatók a portál „Támogatás” oldalán keresztül érhetők el. Az önálló problémamegoldás előnye az, hogy saját tempónkban, a számunkra alkalmas időben kereshetjük meg a válaszokat, amelyekre szükségünk van.

 •  

  Amennyiben nem találta meg, amire kíváncsi volt, jó esély van arra, hogy az eTwinning program egy másik résztvevője is feltette már ugyanazt a kérdést, amire Ön keresi a választ. Az ilyen típusú kérdéseket a személyes eTwinning munkafelület „Információs szolgálat” oldalán található fórumban lehet feltenni. Ebben a fórumban megtekintheti a mások által korábban feltett kérdéseket, új kérdéseket tehet fel Ön is, vagy válaszolhat az eTwinning program többi résztvevőjének, akik itt kérnek segítséget.

  Végül, országa Nemzeti Szolgáltatópontjának munkatársai is segítséget tudnak nyújtani Önnek saját anyanyelvén. Amennyiben ők sem tudnak közvetlenül válaszokat adni, az Ön kérdését vagy problémáját továbbítják egy, a probléma terén szakértő partnerüknek, aki tud segíteni. A Nemzeti Szolgáltatópontok elérhetőségei az eTwinning portál „Támogatás” oldalának „Kapcsolat” aloldalán találhatók meg.

  Örömteli és gyümölcsöző eTwinning élményeket kívánunk Önnek! Ne feledje: ha bármikor szüksége lenne rá, a támogatás mindig rendelkezésre áll az etwinning.net/support címen elérhető weboldalon.


A nagykövetek

 •  

  Ebben a fejezetben tapasztalt eTwinning nagykövetek mesélnek munkájukról, és arról, hogy mi motiválta őket a nagyköveti munkakör vállalására.

  A jó nagykövet érdekesnek tartja munkáját, és lelkesen végzi feladatait. Vannak tapasztalatai az eTwinning projektmunka terén, és készségesen megosztja tudását másokkal.

  A jó nagykövet olyan személy, aki szeretne segíteni a tanároknak – akár telefonos vagy e-maileken keresztül folytatott kapcsolattartás útján, akár olyan képzések keretében, amelyeket ő maga tart más pedagógusoknak, különösen olyanoknak, akik még kezdők az eTwinning tevékenységek terén.

  A jó nagykövet példát mutat arra, hogy hogyan lehet pedagógiai innovációt megvalósítani a tantermekben.

 •  

  Az interjúkból az eTwinning program olyan résztvevőit ismerheti meg, akiket különböző dolgok motiváltak arra, hogy eTwinning nagykövetekké váljanak: Lelkesedés az eTwinning program iránt;

  részvétel egy eTwinning műhelyen, majd egy sikeres projekt lebonyolítása, és ezért egy eTwinning díj vagy egy Minősített eTwinning Projekt cím elnyerése;

  egy saját projekt esettanulmányként vagy gyakorlati példaként való bemutatása egy Comenius partnerségen keresztül megismert tanároknak.

  A személyes eTwinning munkafelületen a nagykövetek a profiljukon megjelenő logóról ismerhetők fel.

  Az eTwinning program résztvevői az eTwinning portál felületén közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a nagykövetekkel, akik általában nagyon hamar válaszolnak a megkeresésekre.

Ön és a nagykövetek

 •  

  Ebben a részben a tapasztalt nagykövetek arról beszélnek, hogy milyen formákban nyújtanak támogatást az eTwinning program iránt érdeklődő pedagógusoknak, és elmondják azt is, hogy hogyan motiválják a pedagógusokat, a kollégáikat és a diákokat az eTwinning tevékenységekben való részvételre.

  Számos nagykövet tart képzéseket az eTwinning tevékenységek alapjairól – például a regisztrációról, a személyes eTwinning munkafelület használatáról, vagy a projektmunka legfontosabb eszközéről, a TestvérTérről. Ezek a képzések lehetnek olyanok, amelyeken személyesen kell részt venni, de lehetnek online eLearning kurzusok is. Némelyik nagykövet az eTwinning program Központi Szolgáltatópontjával együttműködve európai szintű „Oktatási Eseményeket” is tart, amelyeken az eTwinning programban regisztrált minden tanár részt vehet.

  A nagykövetek közeli együttműködést folytatnak országuk Nemzeti Szolgáltatópontjával, sőt, gyakran más országok eTwinning nagyköveteivel is. A tanárok számos különböző közösségi médiumon keresztül felvehetik a kapcsolatot a nagykövetekkel (Twitter, blogok, Facebook), a kapcsolattartás leghatékonyabb módja azonban a személyes eTwinning munkafelület használata, amely a többi közösségi hálózatnál sokkal biztonságosabb környezetet biztosít az eTwinning program résztvevői számára.

 •  

  A nagykövetek gyakran úgy motiválják a pedagógusokat, hogy gyakorlati, követendő példákat mutatnak be nekik, és felhívják a figyelmüket arra is, hogy az eTwinning program nem csupán a projektekről szól – a tanárok például kapcsolatot tarthatnak egymással a személyes eTwinning munkafelületen elérhető eTwinning Csoportok vagy Tanári Szobák virtuális felületein is.

  A nagykövetek pedagógiai kérdésekben is támogatást nyújtanak a tanároknak, és tanácsokat adnak nekik arra vonatkozóan is, hogy hogyan motiválhatják kollégáikat és diákjaikat az eTwinning tevékenységekben való részvételre. Az is előfordul, hogy a nagykövetek saját projektjeikbe is bevonják kollégáikat és más tanárokat, így ők tapasztalatokat gyűjthetnek, és önbizalmat nyerhetnek ahhoz, hogy önállóan is indítsanak projekteket.

  Az eTwinning projektmunka középpontjában a való élethez kötődő, gyakorlati feladatok állnak. E tevékenységeken keresztül a diákok olyan készségeket sajátítanak el, amelyeket a jövőben mindennapi életükben is felhasználhatnak, és ez motiválja őket. A nagykövetek kiemelik, milyen fontos a szociális kompetencia és az interkulturális megértés, amelyeket a diákok az eTwinning projektekben való részvételnek köszönhetően sajátítanak el.

Nagykövetek keresése

Kanári-szigetek

A Nagykövetek kézikönyve

Ebben a részben található a Nagykövetek Eszköztára, amely hasznos segédanyagokat és egyéb anyagokat tartalmaz, például olyan prezentációkat, amelyeket olyan esetekben használhat fel, amikor más tanárokkal beszélget az eTwinning programról.

Emellett itt további általános információkat is talál a nagyköveti hálózatokról, és meghallgathatja a Nemzeti Szolgáltatópontok munkatársait, akik ismertetik a különböző európai országokban működő nagyköveti hálózatok sajátosságait.

Itt található továbbá néhány szórakoztató tevékenység is, többek között egy kvíz, amivel felmérheti, Ön milyen nagykövet.

Nagyköveti modellek

Minden eTwinning Nemzeti Szolgáltatópont szoros együttműködésben áll az ugyanabban az országban dolgozó nagykövetekkel. A Nemzeti Szolgáltatópontok elősegítik a nagykövetek képzését, annak érdekében, hogy azok a megfelelő készségekkel és mindig naprakész tudással rendelkezzenek ahhoz, hogy népszerűsíteni tudják az eTwinning programot, és képesek legyenek képzéseket szervezni más tanároknak.

A nagykövetek többsége tanár, de ez alól vannak kivételek. Némelyik nagykövet helyi vagy regionális oktatási hatóságoknál dolgozik, de vannak köztük nyugdíjas vagy korábbi tanárok is, akik ma már oktatási szakértőkként vagy tanárképzőkként dolgoznak.

Számos nagykövetet a Nemzeti Szolgáltatópontok választanak ki, és kérnek fel a munkakör betöltésére, vannak azonban olyanok, akik ezt önként vállalják. A Nemzeti Szolgáltatópontok számára a nagykövetek kulcsfontosságú szerepet töltenek be az eTwinning programban, mivel ők közvetlen kapcsolatban állnak az eTwinning projektek résztvevőivel.

Az eTwinning programhoz újonnan csatlakozó pedagógusok számára gyakran a nagykövetek jelentik az első számú kapcsolódási pontot, ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a nagykövetek kiváló kommunikációs készségekkel, illetve az eTwinning működésének alapos ismeretével rendelkezzenek.

Eszköztár

Ebben a részben a nagyköveti munkához felhasználható anyagokból összeállított gyűjteményt talál.

Az itt található anyagok a Központi Szolgáltatópont, a Nemzeti Szolgáltatópontok és a nagykövetek együttműködésének eredményeképpen jöttek létre. Megosztásukkal az a célunk, hogy olyan eszközöket adjunk az Ön kezébe, amelyek segíthetnek Önnek az eTwinning programot népszerűsíteni saját iskolájában, városában vagy régiójában.

Ezeket az eszközöket bármikor és bárhol felhasználhatja, amikor és ahol úgy érzi, hogy segíthetnek Önnek. Emellett nyugodtan módosíthatja is őket, hogy ez által jobban megfeleljenek célközönsége igényeinek.

Segédanyagok

 

Lépésről lépésre követhető útmutatók

Kvíz

Összesen 20 kérdés, 20 pont, kérdésenként 1 pont.

 1. Az eTwinning közösség tagjai lehetnek: 2. Ki hagyja jóvá az eTwinning projekteket? 3. Minimum hány iskola szükséges egy eTwinning projekt indításához? 4. Milyen minimális követelményeknek kell megfelelni egy eTwinning projekt regisztrálásához? 5. Egy iskola hány eTwinning projektben vehet részt? 6. Egy tanár hány eTwinning projektben vehet részt? 7. Hány projektpartner vehet részt egy eTwinning projektben? 8. Mi a Nemzeti Minősített eTwinning Projekt cím? 9. Hogyan nyerheti el egy projekt a Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címet? 10. Mi az Európai Minősített eTwinning Projekt cím, és hogyan nyerheti azt el egy projekt? 1. Egy eTwinning projektben részt vehet két olyan iskola, amelyek ugyanabban az országban működnek? 2. Az alábbiak közül melyik szolgáltatás nem elérhető a személyes eTwinning munkafelületen?


 3. Az alábbi tevékenységek közül melyiket nem lehet végrehajtani az eTwinning TestvérTér felületén?


 4. Mely országok vesznek részt hivatalosan az eTwinning programban? Az alábbiak közül válassza ki a helyes kombinációt! 5. Hogyan csatlakozhatnak a tanárok az eTwinning programhoz? 6. Mely országok vesznek részt az eTwinning Plus programban? 7. Milyen szervezet nevének a rövidítése a CSS, és mik ennek a szervezetnek a fő feladatai? 8. Milyen szervezet nevének a rövidítése az NSS, és mik ennek a szervezetnek a fő feladatai? 9. Hány lépésből áll az eTwinning regisztrációs folyamata? 10. Az eTwinning program biztosít valamilyen formában elismerést és ismertséget az eTwinning projekteknek?KÜLDÉS

KIÉRTÉKELÉS

0-7 PONT – MÉG VANNAK FONTOS DOLGOK, AMIKET TUDNIA KELL AZ ETWINNING PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN. NE ADJA FEL! EZ A KIADVÁNY SEGÍTHET, DE ÁTTEKINTHETI A PORTÁLON ÉS A SZEMÉLYES ETWINNING MUNKAFELÜLETEN MEGTALÁLHATÓ ANYAGOKAT IS. 8-14 PONT – ÖN ÁTLAGOS SZINTŰ ISMERETEKKEL RENDELKEZIK AZ ETWINNING PROGRAMRÓL. AZONBAN MINDIG VAN MÉG MIT TANULNI! FOLYTASSA AZ ETWINNING FELFEDEZÉSÉT, ÉS HASZNÁLJA KI AZ ÖSSZES LEHETŐSÉGET, AMIT A PROGRAM NYÚJT. 15-20 PONT – GRATULÁLUNK! ÖN AZ ETWINNING PROGRAM SZAKÉRTŐJE!

ÚJRAKEZDÉS