Tere tulemast eTwinningu väljaandesse

Anne Gilleran, eTwinningu pedagoogiline juht, tutvustab uut eTwinningu
multimeedia e-raamatut ning selgitab, mis on selles võrreldes trükitud raamatuga teisiti.
Peamine sihtrühm on eTwinningu saadikud, kes on eTwinningu vaiksed kangelased.
Selle virtuaalse üllitise eesmärk on anda neile hääl, nähtavus ja tunnustus.
Uued tvinnijad saavad praktilist teavet selle kohta, kuidas oma eTwinningu kogemust alustada, 
ning kogenumad kasutajad saavad olemasolevatele teadmistele lisa.


Tvinnijad

Ülevaade eTwinningu pakutavatest tugiteenustest, sh intervjuud riiklike kasutajatugedega (NSSidega) ja keskse kasutajatoega (CSSiga).
Saadikute näod; intervjuud eTwinningu saadikutega nende töö teemal. Selgitatakse, mida saadikud teie jaoks teha saaksid. Interaktiivne kaart, mis võimaldab teil leida enda lähedal oleva saadiku.

Loe lisaks

 

Saadikud

Intervjuud NSSiga, kus selgitatakse, kuidas saadikuid riiklikul tasandil juhitakse. Tööriistakomplekt, milles on materjalid saadikutele kasutamiseks. Mõned faktid ja numbrid saadikute võrgustiku kohta. Test, mis võimaldab teil end hinnata ning teada saada, milline saadik te olete.

Loe lisaks

 

Kõik eTwinningu saadikute kohta

Santi Scimeca, eTwinningu projektijuht, selgitab, milles eTwinning seisneb, kust see tuli ning mida see oma liikmetele pakub.

Ta tutvustab teile 230 000 tvinnija eri rolle ning selgitab, mis viisil nad osalevad Euroopa kõige edukamas ja turvalisemas õpetajate võrgustikus. Õpetajad saavad teha koostööprojekte ja end kutsealaselt arendada. Samuti vahetavad nad Euroopast ja kaugemaltki pärit kaaslastega ideid ja häid praktikanäiteid.

34 NSSi (riiklikku kasutajatuge) ja üle 1000 saadiku on valmis uusi ja ka kogenumaid õpetajaid abistama. E-raamatust saate infot eTwinningu saadikute kohta ning kuidas leida saadikut enda piirkonnast.

Kui olete Euroopa õpetaja ja pole veel eTwinningu liige, saate registreeruda lehel www.etwinning.net.

Tugi

 •  

  Siin uurime erinevaid tugiteenuseid, mida eTwinningu võrgustiku liikmetele pakutakse.

  eTwinningu keskne kasutajatugi (CSS) juhib riiklikke kasutajatugesid (NSSe). Me aitame neil tagada, et nad leiaksid kiiresti lahenduse probleemidele, millega tvinnijad võivad kokku puutuda.

   

  Tvinnijatel on ettetulevate probleemide lahendamiseks kolm varianti.

  Esimene variant on end ise aidata. eTwinningu portaalist leiate põhjaliku teabe meie tööriistade ja teenuste kohta 25 keeles. Leiate selle info vahelehelt „Leidke tuge”. Ise teabe otsimise eelis on see, et saate vajalikud vastused endale sobival ajal.

 •  

  Kui te otsitavat ei leia, on võimalik, et mõni teine tvinnija on sama juba meie tugifoorumist küsinud. Foorumi leiab eTwinningu Töölaualt. Seal saate sirvida eelnevaid küsimusi, ise mõne probleemi kohta pärida ning ka teisi abivajajaid aidata.

  Viimaks abistab teid teie emakeelne riiklik kasutajatugi. Saate nendega telefoni või e-posti teel ühendust võtta. Kui nad ei saa teid otse aidata, koostavad nad päringu, mis suunatakse asjaomasele tehnilisele kontaktile. Kõikide kontaktide nimekirja leiate portaali tugirubriigis asuvast kontaktileheküljelt.

  Soovime teile õnnelikke ja rahuldustpakkuvaid eTwinningu kogemusi. Pidage meeles, et kui jääte hätta, saate abi aadressilt etwinning.net/support.


Kohtuge saadikutega

 •  

  Selles rubriigis räägivad kogenud eTwinningu saadikud oma tööst ning sellest, mis neid motiveeris eTwinningu saadikuks hakkama.

  Hea saadik on innukas ja suhtub oma töösse kirega. Tal on eTwinningu projektide osas teatav kogemus ning ta on valmis oma teadmisi teistega jagama.

  Hea saadik on inimene, kes soovib teisi õpetajaid aidata, pakkudes neile tuge kas e-posti või telefoni teel või korraldades õpetajatele koolitusi; eriti neile, kes on eTwinningus äsja alustanud.

  Hea saadik on eeskujuks pedagoogilise innovatsiooni kasutamises klassis.

 •  

  Tvinnijaid, kellega intervjuudes kohtute, motiveerisid saadikuks saama erinevad asjaolud. eTwinningu suhtes kirglik olemine.

  eTwinningu töötoas osalemine ning seejärel kvaliteetse projekti tegemine, mis pälvis kvaliteedimärgi ja/või võitis auhinna.

  Projekti esitlemine juhtumianalüüsina, et tuua Comeniuse partnerluses osalemise kaudu teistele õpetajatele näide.

  Saadikuid saab eristada eTwinningu Töölaual märgi kaudu, mis on nähtav nende profiilil.

  Tvinnijad saavad saadikutega otse portaalis ühendust võtta ning nad vastavad üsna kiiresti.

Saadikud ja sina

 •  

  Selles rubriigis räägivad kogenud saadikud, kuidas nad pakuvad tuge eTwinningust huvitatud õpetajatele ning õpetajaid, kolleege ja õpilasi nende eTwinningu tegevuses motiveerivad.

  Paljud saadikud pakuvad koolitust eTwinningu algteadmiste kohta: kuidas registreeruda, kuidas kasutada eTwinningu Töölauda ning oma projekti läbiviimiseks vajalikku Mestimisruumi. Selliseid koolitusi korraldatakse silmast silma ning paljudes riikides ka veebikursuste vormis. Mõned saadikud teevad koostööd eTwinningu keskse kasutajatoega ning viivad läbi Õppimisüritusi, mis on avatud kõigile eTwinningus registreeritud õpetajatele.

  Saadikud teevad tihedat koostööd oma riigi kasutajatoega (NSSiga) ning ka teiste riikide saadikutega. Õpetajad võtavad saadikutega ühendust ka eri liiki sotsiaalmeediat (Twitterit, blogisid, Facebooki) kasutades, kuid palju tõhusam on seda teha eTwinningu Töölaua kaudu, mis on eTwinningu õpetajate jaoks hulga turvalisem keskkond.

 •  

  Saadikud motiveerivad õpetajaid, tutvustades neile häid praktikanäiteid ning selgitades, et eTwinning ei seisne ainult projektide tegemises, vaid ka õpetajatevahelises suhtluses Gruppides või Õpetajate Tubades, mis asuvad eTwinningu Töölaual.

  Saadikud pakuvad õpetajatele pedagoogilist tuge ning esitlevad viise, kuidas motiveerida oma kolleege või õpilasi eTwinningus osalema. Saadikud kaasavad oma projektidesse kolleege ja teisi õpetajaid, et anda neile võimalus saada kogemusi ja tõsta enesekindlust projekti alustamiseks.

  eTwinningu projektitöö sisaldab päris elust võetud ülesandeid ning õpilasi motiveerivad eTwinningu projektitöö kaudu omandatavad eluks vajalikud oskused. Saadikud rõhutavad, kui tähtsad on sotsiaalne pädevus ja kultuuridevaheline üksteisemõistmine, mida õpilased eTwinningu projektides osaledes arendavad.

Otsi saadikuid

Kanaari saared

Tere tulemast saadikute käsiraamatusse

Sellest rubriigist leiate saadikute tööriistakomplekti, mis sisaldab kasulikke allikaid ja materjale, näiteks esitlusi, mida saab kasutada teistele õpetajatele eTwinningut tutvustades.

Saate saadikute võrgustiku kohta üldisemat teavet ning kuulata riiklikke kasutajatugesid (NSSe) rääkimas erinevatest saadikute võrgustikest Euroopas.

Rubriigis on ka lõbusaid tegevusi, sealhulgas enesehindamise küsimustik, mille abil saate teada, mis tüüpi saadik te olete.

Saadikute mudelid

Iga eTwinningu riiklik kasutajatugi (NSS) teeb oma riigi saadikutega tihedat koostööd. NSSid pakuvad saadikutele koolitusvõimalusi, et nad omandaksid vajalikud oskused ja oleksid kursis uusima teabega. Nii oskavad nad eTwinningut reklaamida ja õpetajaid koolitada.

Saadikud on enamasti tegevad õpetajad, kuid mitte ainult. Mõned saadikud töötavad ka kohalikus või piirkondlikus haridusomavalitsuses. Teised on aga juba pensionile läinud õpetajad või endised õpetajad, kes töötavad nüüd haridusekspertide ja koolitajatena.

Paljud saadikud valib eraldi välja või värbab riiklik kasutajatugi. Teised hakkavad saadikuteks vabatahtlikult. NSSi jaoks on saadikutel eTwinningus võtmeroll, sest nad ühendavad NSSi reaalsete projektidega.

Kuna saadikud on tihtipeale paljude uute eTwinningu õpetajate esimeseks kontaktiks, on tähtis, et nad oskaksid hästi suhelda ja omaksid põhjalikke teadmisi eTwinningu tööpõhimõtete kohta.

Tööriistakomplekt

Sellest rubriigist leiate valiku materjale, mida saate saadikutöös kasutada.

Need materjalid on välja töötatud koostöös CSSi, NSSide ja saadikutega. Nende dokumentide jagamise eesmärk on võimaldada teil eTwinningut oma koolis, linnas ja regioonis reklaamida.

Saate neid vahendeid kasutada kus iganes ja millal iganes soovite, samuti on neid võimalik enda publiku vajadustele kohandada.

Materjalid

 

Juhised

Test

Kokku on 20 küsimust ja 20 punkti, iga küsimus annab ühe punkti.

 1. eTwinningu kogukonda kuuluvad: 2. Kes kiidab eTwinningu projekte heaks? 3. Mis on miinimumarv koole, kes saavad eTwinningu projekti alustada? 4. Mis on eTwinningu projekti registreerimise miinimumnõuded? 5. Kui paljudes eTwinningu projektides saab üks kool osaleda? 6. Mitmes eTwinningu projektis saavad õpetajad osaleda? 7. Kui palju partnereid võib eTwinningu projekti kuuluda? 8. Mis on riiklik kvaliteedimärk (NQL)? 9. Kuidas saab projekt riikliku kvaliteedimärgi? 10. Mis on Euroopa kvaliteedimärk ja kuidas projekt selle saab? 1. Kas eTwinningu projekti võivad teha samast riigist pärit partnerid? 2. Millised järgmistest rakendustest ei kuulu eTwinningu Töölauale?


 3. Milliseid alljärgnevaid tegevusi ei saa eTwinningu Mestimisruumis läbi viia?


 4. Millised riigid saavad eTwinningus täieulatuslikult osaleda? Milline alljärgnevatest kombinatsioonidest on õige? 5. Kuidas saavad õpetajad eTwinningus registreeruda? 6. Millised riigid kuuluvad eTwinning Plusi? 7. Mida tähistatakse lühendiga CSS ja mille eest see peamiselt vastutab? 8. Mida tähistab lühend NSS ja mis on selle peamine vastutusala? 9. Mitu sammu peab eTwinningus registreerumiseks läbima? 10. Kas eTwinningu projektide eest on võimalik eTwinningult tunnustust pälvida ja need nähtavaks muuta?OK

HINDAMINE

0 – 7 PUNKTI - ON VEEL PALJU OLULIST, MIDA PEAKSID ETWINNINGU KOHTA TEADMA. ÄRA ANNA ALLA. SEE RAAMAT VÕIB SIND AIDATA. VÕID UURIDA KA ETWINNINGU PORTAALIS JA TÖÖLAUAL SAADAVALOLEVAID MATERJALE. 8 – 14 PUNKTI - SUL ON ETWINNINGU KOHTA KESKPÄRASED TEADMISED. ALATI ON MIDAGI, MIDA JUURDE ÕPPIDA. JÄTKA ETWINNINGU AVASTAMIST JA KASUTA ÄRA SELLE KÕIK VÕIMALUSED. 15 – 20 PUNKTI - PALJU ÕNNE! OLED ETWINNINGU EKSPERT!

ALUSTA UUESTI