Vítejte u prezentace o eTwinningu

Anne Gilleran, pedagogická manažerka pro eTwinning, představuje novou eTwinningovou
multimediální e-knihu a vysvětluje, proč jsme se tentokrát rozhodli nevydávat tištěnou publikaci.
Prezentace je určená zejména eTwinningovým ambasadorům, často nedoceněným hrdinům eTwinningu.
Ve virtuální publikaci jim chceme dát slovo, zviditelnit je a ocenit.
Noví eTwinneři zde najdou praktické informace, jak získat v eTwinningu
první zkušenosti, pokročilejší účastníci si mohou rozšířit své znalosti.


eTwinneři

Celkový přehled o všech formách podpory, kterých se vám v eTwinningu dostane, a rozhovory s pracovníky národních podpůrných středisek (NSS) a Centrálního podpůrného střediska (CSS).
Tváře ambasadorů - rozhovory s eTwinningovými ambasadory o jejich práci; vysvětlení, co pro vás ambasadoři mohou udělat; interaktivní mapa, na které si můžete vyhledat ambasadora působícího nejblíže.

Read more

 

Ambasadoři

Rozhovory s pracovníky NSS, kteří vysvětlují, jak s ambasadory v jednotlivých zemích pracují. Soubor materiálů pro ambasadory k použití. Některá fakta a čísla o síti ambasadorů. Kvíz, ve kterém se můžete sami ohodnotit a zjistit, jak dobrým ambasadorem jste.

Read more

 

Vše o eTwinningových ambasadorech

Projektový manažer pro eTwinning Santi Scimeca vysvětluje, v čem eTwinning spočívám, jak vznikl a co účastníkům nabízí.

Objasňuje, jaké různé role 230 000 eTwinnerů zastává a jakým způsobem se podílejí na činnosti nejúspěšnější a nejbezpečnější sítě pedagogů. Učitelé mohou připravovat projekty postavené na vzájemné spolupráci a profesně se rozvíjet. Dále si mohou s kolegy z Evropy i neevropských zemí vyměňovat nápady a postupy z praxe.

34 NSS (národních podpůrných středisek) a více než 1 000 ambasadorů je připraveno podporovat nováčky i zkušené učitele. V této e-knize se dozvíte vše o eTwinningových ambasadorech a zjistíte, jak najít toho, který působí nejblíže.

Pokud jste evropským učitelem a nejste členem eTwinningu, můžete se zaregistrovat na www.etwinning.net.

Formy podpory

 •  

  V této sekci se podíváme na různé formy podpory, které mají členové eTwinningové sítě k dispozici.

  Úkolem Centrálního podpůrného střediska pro eTwinning (CSS) je asistovat pracovníkům vašeho národního podpůrného střediska (NSS). Pomáháme jim rychle řešit všechny problémy, na něž mohou eTwinneři narazit.

   

  Při řešení případných problémů mají eTwinneři tři možnosti.

  Zaprvé si mohou pomoci sami. Na eTwinningovém portálu v sekci „Podpora“ jsou nástroje a služby podrobně popsány ve 25 jazycích. Výhodou samostatného vyhledávání informací je skutečnost, že odpovědi získáte ve chvíli, kdy je potřebujete.

 •  

  Pokud nenaleznete, co hledáte, je možné, že se již jiný eTwinner na totéž ptal na podpůrném fóru. Najdete ho na eTwinningové pracovní ploše. Můžete zde prohledávat již zveřejněné dotazy nebo položit vlastní a pomoci tak ostatním eTwinnerům v nesnázích.

  A konečně je tu vaše národní podpůrné středisko pro komunikaci v mateřštině. Jeho pracovníkům můžete zatelefonovat nebo poslat e-mail. Pokud vám nebudou schopni pomoci sami, vytvoří formulář a prosbu o pomoc přepošlou příslušnému technickému asistentovi. Seznam kontaktních údajů najdete na stránce „Kontakty“ v sekci „Podpora“ na portále.

  Přejeme vám, aby vás eTwinning těšil a obohacoval. Nezapomínejte, že nebudete-li si vědět rady, vždy najdete pomoc na etwinning.net/support.


Seznamte se s ambasadory

 •  

  V této části zkušení eTwinningoví ambasadoři hovoří o své práci v této roli a vysvětlují, jakou pro ni mají motivaci.

  Z dobrých ambasadorů by mělo vyzařovat nadšení pro práci, kterou se zabývají. Mají určité zkušenosti s eTwinningovými projekty a jsou ochotni podělit se o ně s ostatními.

  Dobrým ambasadorem je někdo, kdo chce ostatním učitelům pomoci, ať již poskytuje rady e-mailem či po telefonu, nebo pořádá pro učitele školení, zejména pak pro nováčky v eTwinningu.

  Dobrý ambasador jde příkladem a sám ve své výuce různé metodické „inovace“ uplatňuje.

 •  

  eTwinneři, které v rozhovorech poznáte, měli nejrůznější motivaci stát se ambasadory: Jsou pro eTwinning velmi zapáleni.

  Zúčastnili se eTwinningového workshopu, poté realizovali velmi kvalitní projekt a získali za něj certifikát kvality a/nebo vyhráli cenu.

  Svůj projekt představili jako případovou studii a příklad pro ostatní učitele rámci partnerství Comenius.

  Na eTwinningové pracovní ploše ambasadory poznáte podle symbolu na jejich profilu.

  eTwinneři se mohou na ambasadory obracet přímo na portálu, většina z nich odpovídá rychle.

Ambasadoři a vy

 •  

  V této části zkušení ambasadoři mluví o tom, jakými způsoby podporují ostatní učitele se zájmem o eTwinning a jak učitele, kolegy a žáky pro práci v eTwinningu motivují.

  Mnoho ambasadorů provádí školení zaměřená na základní kroky v eTwinningu: jak se zaregistrovat, jak pracovat na eTwinningové pracovní ploše, jak využívat určitý nástroj pro práci na projektu, jak prostředí TwinSpace. Tato školení probíhají v nevirtuálním prostředí, v mnoha zemích však také v e-learningových kurzech. Někteří ambasadoři spolupracují s Centrálním podpůrným střediskem pro eTwinning a vedou celoevropské online semináře určené všem učitelům zaregistrovaným v eTwinningu.

  Ambasadoři velmi úzce spolupracují se svým národním podpůrným střediskem (NSS) a často také s ambasadory z jiných zemí. Učitelé jsou s ambasadory v kontaktu prostřednictvím nejrůznějších sociálních sítí apod. (na Twitteru, na blozích, na Facebooku), nejefektivnější pro udržování kontaktů je však eTwinningová pracovní plocha, mnohem bezpečnější prostředí pro eTwinningové učitele.

 •  

  Ambasadoři motivují učitele tím, že jim ukazují příklady dobrých postupů z praxe a poukazují na to, že v eTwinningu nejde jen o projekty, ale že učitelé mohou také komunikovat ve skupinách a místnostech pro učitele na eTwinningové pracovní ploše.

  Ambasadoři poskytují učitelům pedagogickou podporu a navrhují způsoby, jakými učitelé mohou své kolegy a žáky k účasti v eTwinningu motivovat. Ambasadoři také zapojují své kolegy a jiné učitele do svých vlastních projektů, aby získali zkušenosti a sebedůvěru potřebné pro realizaci samostatných projektů.

  Součástí eTwinningových projektů jsou „úkoly ze života“ a žáky motivuje skutečnost, že v eTwinningu získávají „dovednosti potřebné pro život“. Ambasadoři zdůrazňují, že účast na eTwinningových projektech žákům umožňuje osvojit si důležité sociální kompetence a interkulturní porozumění.

Vyhledat ambasadory

Canary Islands

Vítejte u příručky pro ambasadory

V této části najdete soubor užitečných zdrojů informací a materiálů. Mimo jiné obsahuje prezentace, které můžete použít, když eTwinning představujete učitelům.

Jsou zde i další obecné informace o síti ambasadorů a můžete si poslechnout členy národních podpůrných středisek (NSS), kteří představují různé modely sítě ambasadorů v různých zemích Evropy.

Dále jsme do této sekce zařadili různé zábavné aktivity, např. „Kvíz s klíčem“, ve kterém zjistíte, jak dobrým ambasadorem jste.

Podoby sítí ambasadorů

Každé eTwinningové podpůrné středisko (NSS) úzce spolupracuje s ambasadory ve své zemi. NSS zprostředkovává pro ambasadory školení, aby měli potřebné dovednosti a aktuální informace a mohli eTwinning propagovat a dále školit učitele.

Ambasadoři jsou většinou, ne však výhradně, praktikující učitelé. Někteří pracují pro místní či regionální školské úřady, jiní jsou již učitelé v důchodu či bývalí učitelé na pozici pedagogických odborníků a školitelů.

Mnoho ambasadorů oslovili či získali pracovníci NSS, jiní se o tuto roli přihlásili sami. Z pohledu NSS jsou ambasadoři v eTwinningu klíčovými hráči, neboť přinášejí zkušenosti se skutečnými projekty.

Jelikož se mnozí učitelé v eTwinningu nejprve setkávají právě s ambasadory, je nezbytné, aby ambasadoři měli výborné komunikační schopnosti a velmi dobře rozuměli fungování eTwinningu.

Materiály

V této sekci najdete soubor materiálů, které můžete při své práci ambasadora použít.

Jsou výsledkem spolupráce CSS, NSS a ambasadorů. Dáváme vám tyto dokumenty k dispozici jako nástroje pro propagaci eTwinningu u vás ve škole, ve městě a v regionu.

Materiály můžete používat kdekoli a kdykoli uznáte za vhodné a také je upravit podle potřeb svých posluchačů.

Materiály

 

Návody

Kvíz

Celkem 20 otázek, 20 bodů, 1 bod za každou otázku.

 1. eTwinning je komunita: 2. Kdo schvaluje eTwinningové projekty? 3. Jaký minimální počet škol může založit eTwinningový projekt? 4. Jaké minimální požadavky musí projekt splňovat, aby mohl být zaregistrován? 5. Do kolika eTwinningových projektů se může škola zapojit? 6. Do kolika eTwinningových projektů se může zapojit učitel? 7. Kolik partnerů může v eTwinningovém projektu být? 8. Co je to národní Certifikát kvality (NQL)? 9. Jak může projekt získat národní Certifikát kvality? 10. Co je to Evropský certifikát kvality a jak ho může projekt získat? 1. Mohou se eTwinningového projektu zúčastnit partneři ze stejné země? 2. Který z následujících prvků nenajdete na eTwinningové pracovní ploše?


 3. Kterou z následujících aktivit nelze provést v eTwinningovém prostředí TwinSpace?


 4. Jaké státy se mohou plně do eTwinningu zapojit? Víte, která z následujících kombinací je správná? 5. Jak se mohou učitelé přihlásit do eTwinningu? 6. Které státy patří do eTwinningu Plus? 7. Co označuje zkratka CSS a jaké jsou hlavní povinnosti této instituce? 8. Co označuje zkratka NSS a jaké jsou hlavní povinnosti této instituce? 9. Kolik fází má registrace do eTwinningu? 10. Může eTwinning poskytnout projektům oficiální ocenění a prostor pro zviditelnění?ODESLAT

ZHODNOCENÍ

0 – 7 BODŮ: JEŠTĚ EXISTUJÍ DŮLEŽITÉ VĚCI, KTERÉ BYSTE O ETWINNINGU MĚLI VĚDĚT. NIC NEVZDÁVEJTE. TATO E-KNIHA VÁM MŮŽE POMOCI. ZÁROVEŇ MŮŽETE PROZKOUMAT ZDROJE INFORMACÍ NA PORTÁLE A PRACOVNÍ PLOŠE. 8 – 14 BODŮ: O ETWINNINGU MÁTE PRŮMĚRNÉ ZNALOSTI. VŽDY SE ALE MŮŽETE DOZVĚDĚT NĚCO NOVÉHO. POKRAČUJTE V PROZKOUMÁVÁNÍ ETWINNINGU A PLNĚ VYUŽÍVEJTE MOŽNOSTÍ, KTERÉ VÁM NABÍZÍ. 15 – 20 BODŮ: GRATULUJEME! JSTE ODBORNÍKEM NA ETWINNING!

ZAČÍT ZNOVU