Добре дошли в книгата на eTwinning

Ан Гилеран, педагогически ръководител на eTwinning, представя новата eTwinning
мултимедийна е-книга и обяснява концепцията, скрита зад промяната на твърдото копие в електронно издание.
Ключовите фигури тук са eTwinning посланиците, тихите герои на eTwinning.
Тази виртуална публикация идва да им даде гласност, визия и признание.
Новите еТуинъри ще получат тук практична инфорамиция за началото на своята eTwinning
дейност, а по-напредналите потребители ще могат да надградят досегашния си опит.


еТуинъри

Един общ поглед върху подкрепата, която можете да получите от eTwinning – интервюта с Националните звена за координация (НЗК) и Централното звено за координация (НЗК).
Лицата на Посланиците – интервюта с eTwinning Посланиците за работата, която те извършват. Разяснения за това какво могат Посланиците да направят за вас. Интерактивна карта, която ви дава информация за най-близкия до вас Посланик

Прочетете още

 

Посланиците

Интервюта с НЗК, където се обяснява как се организираят посаниците на национално ниво. Комплект ресурси, които Посланиците могат да ползват. Някои факти за работата на посланиците. Една анкета, която ще ви помогне да установите какъв тип Посланик сте именно вие.

Прочетете още

 

Всичко за eTwinning посланиците

Санти Симека, проектен мениджър на eTwinning, обяснава какво представлява eTwinning, откъде е дошъл и какво предлага на свиоте членове.

Той ви представя различните роли, които имат 230 000 еТуинъри и как те участват в най-успешната и най-сигурна европейска учителска мрежа. Учителите могат да провеждат съвместни проекти и да получат професионално развитие. Те могат също да обменят идеи и добри практики със свои колеги от Европе и отвъд нея.

34 НЗК (национални звена за координация) и над 1000 посланика са на разположение в помощ на новите и на опитните еТуинъри. Тази е-книга ще ви разкаже за eTwinning посланиците и как да откриете най-близкия до вас.

Ако сте европейски учител и още не сте член на eTwinning, можете да се регистрирате сега на www.etwinning.net.

Подкрепа и напътствия

 •  

  Тук разглеждаме различните форми на подкрепа, които са на разположение на членовете на мрежата на eTwinning.

  Централното звено за координация на eTwinning (ЦЗК) отговаря за подкрепата на вашето Национално звено за координация (НЗК) Ние им помагаме да разрешават бързо и сигурно всякакви проблеми, които могат да затруднят еТуинърите.

   

  еТуинърите имат три начина да разрешат възникнал проблем.

  Първата им възможност е да си помогнат сами. На Портала на eTwinning всички наши инструменти и услуги са добре документирани на 25 езика. Можете да ги откриете в секция „Получете подкрепа“. Предимството да търсите сами тази информация е, че можете да получите отговорите си в удобното за вас време.

 •  

  Ако не можете да откриете онова, което търсите, има шанс друг еТуинър да е задал същия въпрос преди вас в нашия форум. Него можете да намерите на eTwinning Десктопа. Тук можете да поровите в предишни въпроси, да зададете нови, както и да помогнете на други еТуинъри в нужда.

  Най-сетне, вашето Национално звено за координация е тук, за да ви помогне на вашия роден език. Можете да се свържете с тях по телефона или с имейл. Ако не могат да решат проблема ви веднага, те ще създадат билет, който ще бъде придвижен до съответното техническо звено за помощ. Списък на всички контакти може да се намери на страницата за контакти в секцията за помощ на Портала.

  Желаем ви приятни и полезни мигове с eTwinning! Не забравяйте - при затруднение винаги можете да потърсите помощ на etwinning.net/support.


Запознайте се с Посланиците

 •  

  Тук опитни eTwinning Посланици говорят за своята посланическа дейност и за това какво ги е мотивирало да станат eTwinning посланици.

  Добрият посланик е ентусиазиран и се вълнува от работата, която върши. Той има опит в работа по eTwinning проект и иска да го сподели с другите.

  Добрият посланик е онзи, който иска да помага на другите учители – било чрез имейл или по телефона, или като обучава други учители, особено начинаещи в eTwinning.

  Добрият посланик е пример за успешно ползване на педагогически ‘новости’ в класната стая

 •  

  еТуинърите, които ще видите в интервютата са били мотивирани да станат Посланици по най-различни причини:

  Чрез страстта си към eTwinning.

  Чрез участието си в eTwinning семинари и след това проведен успешен проект, чрез получаване на Етикет за качество и/ или чрез спечелване на награда

  Чрез представянето на техния проект като модел за изучаване от други учители с включване в партньорство Коменски.

  Посланиците могат да бъдат открити на Десктопа на eTwinning чрез специалната значка, видима в техния профил.

  еТуинърите могат да се свържат с Посланиците пряко от Портала и обикновено отговорът идва бързо.

Посланиците и вие

 •  

  Тук ще чуете опитни Посланици да говорят за начините, по които оказват помощ на други учители, заинтересовани от eTwinning и за това как мотивират други учители, колеги и ученици със своя опит в eTwinning.

  Много Посланици провеждат обучение за основните дейности в eTwinning – как да се регистрирате, как да ползвате eTwinning Десктопа, как да управлявате инструмента, който ползвате във вашия проект, ТуинСпейс. Това обучение се провежда на живо а, в много страни, също и като онлайн курс. Някои посланици работят с Централното звено за координация на eTwinning, за да осигурят европейски „Обучителни събития“, които са отворени за всеки регистриран в eTwinning учител.

  Посланиците поддържат много тясна връзка със своите Национални звена за координация (НЗК) и често работят с Посланици от други страни. Учителите са свързват с Посланиците чрез най-различни социални мрежи (Туитър, Фейсбук, блогове), но най-ефикасният начин е през Десктопа на eTwinning, една много по-сигурна среда за еТinning учителите.

 •  

  Посланиците мотивират учителите като им показват примери на добра практика и изтъкват, че eTwinning не е просто проекти – учителите могат да общуват още и в Групи и Учителски стаи на Десктопа на eTwinning.

  Посланиците осигуряват педагогическа подкрепа на учителите и предлагат начини, по които те могат да мотивират своите колеги или ученици да участват в eTwinning. Посланиците увличат колегите си и други учители в своите проекти така че те да добият опит и увереност и на свой ред да правят собствени проекти.

  Проектната работа по eTwinning включва задачи от „реалния живот“ и учениците са мотивирани от добиването на „умения за живота“, които могат да добият в eTwinning – Посланиците изтъкват важната социална компетентност и интеркултурното разбиране, което учениците получават с участието си в проект на еТwinning.

Намерете Посланици

Канарските острови

Добре дошли в Наръчника за Посланици

В тази секция можете да намерите Посланически инструментариум, който съдържа полезни ресурси и материали като презентации, които можете да ползвате когато говорите с други учители за eTwinning.

Можете да откриете още обща информация за Посланическата мрежа и можете да чуете Националните звена за координация (НЗК) да говорят за разичните посланически мрежи, които съществуват в Европа.

Тази секция съдържа също някои забавни дейности като „Въпросник за самооценка“, където ще откриете какъв тип посланик сте вие.

Видове Посланици

Всяко Национално звено за координация (НЗК) на eTwinning работи тясно с Посланиците в своята страна. НЗК осигуряват тренинг за тях, за да са спокойни, че те притежават необходимите умения и актуална информация да могат да представят eTwinning, и правят също така обучения за учители.

Посланиците са основно практикуващи учители, но не непременно. Някои посланици работят за местни и регионални образователни структури. Други са пенсионирани или бивши учители, които сега работят като педагогически експерти и треньори.

Много Посланици са наети от НЗК. Други кандидетстват за доброволна работа като посланици. За НЗК посланиците имат ключова роля в eTwinning с това, че осигуряват контакти с реални проекти.

Тъй като често пъти той е първият контакт на много учители, нови в eTwinning, много важно е за Посланика да пригежава отлични комуникационни умения и задълбочени познания за работата на eTwinning.

Комплект инструменти

Тук ще откриете ресурси, които можете да ползвате в работата си като Посланик.

Тези ресурси са резултат от сътрудничеството между ЦЗК, НЗК и посланиците. Целта на споделянето им с вас е да ви даде инструменти за улесняване на представяне на eTwinning във вашето училище, град, област.

Вие можете да използвате тези инструменти както и където прецените че е най-добре за вас и можете също да ги адаптирате според нуждите на аудиторията ви.

Ресурси

 

Ръководства

Тест

Общо 20 въпроса, 20 точки, по 1 точка на въпрос.

 1. eTwinning е общност за: 2. Кой одобрява eTwinning проектите? 3. Какъв е минималният брой училища, които могат да създадат един eTwinning проект? 4. Какви са минималните изисквания за регистриране на един eTwinning проект? 5. В колко eTwinning проекта може да участва едно училище? 6. В колко eTwinning проекта могат да участват учителите? 7. Колко партньора може да има един eTwinning проект? 8. Какво е Националният знак за качество? 9. Как може един проект да получи Национален знак за качество? 10. Какво е Европейския знак за качество и как може един проект да бъде отличен с него? 1. Може ли един eTwinning проект да има партньори от една и съща държава? 2. Коя от следните опции не спада към eTwinning Десктопа ?


 3. Коя от по-долу изборените дейности не може да се извършва в eTwinning TwinSpace?


 4. Кои страни са пълноправни участници в eTwinning? Знаете ли коя от следните комбинации е правилна? 5. Как могат учителите да се включат в eTwinning? 6. Кои страни са част от eTwinning Plus? 7. Какво означава ЦЗК и какви са основните му отговорности? 8. Какво означава НЗК и какви са основните му отговорности? 9. Колко стъпки са необходими за да се регистрирате в eTwinning? 10. Може ли eTwinning да даде признание и публичност на eTwinning проектите?ИЗПРАТИ

ОЦЕНЯВАНЕ

0-7 ТОЧКИ – ВСЕ ОЩЕ ИМА ВАЖНИ НЕЩА ЗА ETWINNING, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ. НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ! ТАЗИ КНИГА МОЖЕ ДА ВИ Е ОТ ПОЛЗА, А СЪЩО ТАКА МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ В ПОРТАЛА И ДЕСКТОПА. 8 – 14 ТОЧКИ – ИМАТЕ СРЕДНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ETWINNING. НО ВИНАГИ ИМА КАКВО ОЩЕ ДА СЕ НАУЧИ. ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ИЗСЛЕДВАТЕ ETWINNING И ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ЧУДЕСНИТЕ МУ ВЪЗМОЖНОСТИ. 15 – 20 ТОЧКИ - ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ВИЕ СТЕ ETWINNING ЕКСПЕРТ!

ЗАПОЧНЕТЕ ОТНОВО